Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
100.09 KB
2008-05-08 15:33:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
284
1503
Rövid leírás | Teljes leírás (7.75 KB)

Hahót - Ki kicsoda Zala megyében 2005 199-200old.

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Cservenka György (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Cservenka György [et al.]
Kiadás jelzés: 2005
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz, [2006]
ETO jelzet: 929(439.121)"2005"(03) ; 06(439.121)"2005"(03) ; 908.439.121"2005"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 473, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2005. december 31. ; ISSN 1416-5864A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével.

Hahót

Hahót ősi település, Zalaeger-szeg és Nagykanizsa között fél-úton, a 74-es számú főút mellett helyezkedik el.
Régészeti kutatások által igazolt, hogy Hahót már a késői vaskor-ban is létező település volt. 1234-ben Hoholt alakban fordul elő, mely a Hahold-Haholt személynévből keletkezett. Lakóinak száma 2005-ben 1191 fő. A Infrastruktúrája teljesnek mondható. Közel nyolc kilométernyi úthálózata aszfaltozott, minősé-ge közepes. Villanyhálózata teljesen kiépült. Vezeté-kes ivóvíz a családok 95 százalékához jut el, ugyan-ilyen arányú a csatornázottság is. Sikeres pályázat-nak köszönhetően a Hahót-Felsőfakospusztán ki-épülő hálózat teljessé teszi a vezetékes ivóvízrend-szert 2006-ban. A földgázhálózatba minden intéz-ményt bekapcsoltak, a háztartások több mint 50 szá-zaléka is rákapcsolódott a rendszerre. A vezetékes te-lefonrendszerre is több mint 300-an igényt tartanak. Több mint 30 fogható csatornával kábeltévé is mű-ködik a községben.
B A településen 50 kisebb-nagyobb vállalko-zás működik. Tevékenységi körük a színesüveg-gyártástól a mezőgazdasági termelésen, állattenyész-

tésen, ipari gépek gyártásán át a vendéglátásig terjed. A helybéliek többsége fele-fele arányban az azonos távolságra lévő nagykanizsai GE Lighting Tungsram Rt.-hez és a zalaegerszegi Flextronics International ipari parkjába jár dolgozni. A korábbi évekhez képest nőtt a munkanélküliség, a gyárak folyamatosan épí-tik le a munkaerőt. 2005 őszén a bejegyzett munka-nélküliek száma 65 volt. Az önkormányzat minden évben 6 hónapig közhasznú munkásokat foglalkoz-tat, akik a parkgondozásban és más kommunális fel-adatok ellátásában segédkeznek.

C A község rendelkezik az alapellátáshoz és szolgáltatások nyújtásához szükséges intézmények-kel. Az önkormányzat működteti a Napközi Otthonos Óvodát, a Vörösmarty Mihály Általános Iskolát, a Hahót Kultúrház és Közösségi Szinteret, a védőnői szolgálatot, valamint az egészségügyben az orvosi, fogorvosi ellátást vállalkozásban biztosítja, Községi Könyvtárat, sportpályát és a kapcsolódó öltözőt és tekepályát, valamint a helyi Szociális Gondozót. Intézmények és vezetőik: Polgármesteri Hivatal (tel./fax: 93/363-001, e-mail: hahotl@axelero.hu, www.hahot.hu. Polgármester: Kámán Péter), Nap-közi Otthonos Óvoda (vezető: Haraszti Lászlóné), Vörösmarty Mihály Általános Iskola (igazgató: Tóth Józsefre), Hahót Kultúrház és Közösségi Színtér (ve-zető: Molnárné Balázs Erzsébet), Községi Könyvtár (vezető: Szabó Tünde), Hahót Teleház (vezető: Lengyelné Horváth Éva), Egészségügyi Kiscentrum (háziorvos: dr. Lubics György, fogorvos: dr. Vágó Szilvia, védőnő: Kovács Mónika). Körzeti megbízott rendőr Blaskovics Péter, falugazdász Mizik Józsefre, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szűcs Má-ria, munkaügyi tanácsadó Szécsényi Ist\\>ánné.
199


D A településen működő civil szervezetek: Hahót Község Fejlődéséért Közalapítvány (elnöke: Gyurkó Zoltán), Hahóti Iskoláért Alapítvány (elnö-ke: Tóth Józsefre), Hahót Közéleti Sport és Kulturá-lis Egyesület (elnöke: Molnárné Balázs Erzsébet), Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület (elnöke: Németh Gyula), Hahót Sportegyesület (elnök...