Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Dátum, Link Település újságban írt neve Település jelenlegi neve Részlet a cikkből Tárgyszó Cikk helye
Zala-Somogyi Közlöny 1863.06.01. Hahót Hahót Néhány percz alatt 52 házat hamvasztott el tűz 6. oldal, 1. hasáb 4. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1863.06.20. Hahót Hahót Valóságos trójai veszedelem volt nálunk tűz 15. oldal, 1.hasáb 3. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1864.07.20. Hahót Hahót Kézen lőtte magát a jegyző kézen lőtte magát a jegyző 13. oldal, 3. hasáb 10. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1864.08.23. Hahót Hahót Meghalt a hahóti jegyző, aki a kezét véletlenül keresztül lötte gyász 7. oldal, 2. hasáb 3. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1866.06.01. Hahót Hahót Reich Ferkó orgazdát kézrekeritették orgazda elfogása 2. oldal, 4. hasáb 8. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1871.03.25. Hahót Hahót Több ház és melléképület megégett tűzeset 19. oldal, 3. hasáb 1. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1871.07.29. Hahót Hahót Baranyay Elek hahóti földbirtokos hirtelen meghalt gyászhír 23. oldal, 2. hasáb 7. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1872.04.18. Hahót Hahót A szántszándékos gyujtást Mathó László tette gyújtogatás 25. oldal, 1. hasáb 4. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1872.05.23. Hahót Hahót Keresksdönő boltja márczius 9-én feltöretvén betörés 30. oldal, 2. hasáb a 23. pont
Zala-Somogyi Közlöny 1872.07.07. Alsó-Hahót Hahót Esett jégzápor megsemmisítette jégzápor 7. oldal, 2. hasáb 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1873.01.19. Felső-Hahót Hahót A foglaláson jelenvolt foglár, oldal-fegyverét hüvelyéből kirántva, a nevezettnek vékonyába döfte megszúrtak egy embert 27. oldal, 4. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.06.04. Felső-Hahót Hahót Fényes egyházi ünnepély egyházi ünnepély 3. oldal, 1. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.03.14. Hahót Hahót Korcsmáros hiretelen meghalt haláleset 15. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.05.12. Hahót Hahót A helybeli csordásnak egy 6 éves fiacskája itató kutba belefordult,és meghalt haláleset 14. oldal, 2. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1876.02.03. Hahót Hahót Nagy ünnepélylyel felcsigáztatta a toronyba új harangot húztak 3. oldal, 2. hasáb. 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1876.02.17. Hahót Hahót Halhatatlan érdemű nagy hazánkfia Deák Ferencre emlékezés 17. oldal, 1. hasáb az 1. cím
Zalai Közlöny 1876.05.28. Hahót Hahót Az ottani határban az árok mélységében férfi hulla 31. oldal, 2. hasáb alulról a 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1877.02.22. Hahót Hahót Hamis bankjegy fizettetett adóba hamis pénz 27. oldal, 1. hasáb alulról a 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1877.07.12. Hahót Hahót Ki pár évvel ezelött Törökországban hazatért Farkas Ferencz 14. oldal, 2. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.01.08. Hahót Hahót Birtokos ur lakásán mult szombaton lopás 11. oldal, 3. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.03.28. Hahót Hahót Valószinüleg gyilkosság áldozat női hulla 31. oldal, 2. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1881.02.27. Hahót Hahót Király Elek keszthelyi segédlelkész neveztetett ki kinevezés 31. oldal, 2. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1881.05.22. Hahót Hahót Tűz támadván, 3 ház a lángok martaléka lett tűz 28. oldal, 2.hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.01.26. Hahót Hahót Segédtanitói állás választása segédtanítói állás 30. oldal, 5. hasáb 12. bekezdés
Zalai Közlöny 1884.06.01. Hahót Hahót Egy házaspár 500 forintot örökölvén, azt a láda fenekére tette rablás 2. oldal, 2. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1886.02.27. Hahót Hahót Állványra kirakott ruhákat loptak lopás 15. oldal, Hírek rovat 1. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.03.31. Hahót Hahót A hahóti erdőségben a gelsei csendőrség elfogta Venczel Mihály évek óta körözött fegyveres csavargót elfogott rabló 21. oldal, 1. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1889.03.30. Hahót Hahót F. hó 18-án a f.-hahóti fiatalság által az izr. imaház javára táncmulatság 18. oldal, 4. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1890.09.20. Hahót Hahót Hahót község határait a minisztérium zár alá helyezte filloxére betegség támadta meg a szőlőt 13. oldal, 4. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1890.10.18. Hahót Hahót Egy kocsis a korcsmában meggyilkoltatott feleselés közben gyilkosság 11. oldal, 1. hasáb Megyei rövid hírek 1. hír
Zalai Közlöny 1891.02.14. Hahót Hahót A kántortanitói állásra pályázat nyitatott tanítói állás 7. oldal, 4. hasáb Megei rövid hírek 5. hír
Zalai Közlöny 1892.08.20. Hahót Hahót A hahóti róm. kath. elemi iskolához folyó évi szeptember1- ére okleveles osztálytanító kerestetik pályázati hirdetés 10. oldal, 4. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.03.24. Alsó-Hahót Hahót Tüz pusztitott, az egész község egy lángtenger volt tűzeset 18. oldal, 3. hasáb 10. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.03.31. Hahót Hahót A tűzvészről tűzvész 21. oldal, 3. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1896.01.25. Hahót Hahót A balatonmelléki villamos vasutat tavasszal építik. Zalamegyét közepén metszi át... villamos vasút 13. oldal, 4. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1897.07.17. Hahót Hahót Baranyay Béla földbirtokos meghalt hahóti-birtokán, életének 36-ik évében halál 12. oldal, 5. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1897.12.25. Hahót Hahót Sandi István hahóti lakós elég jómódu birtokos volt, de nem tudván megbecsülni jó módját tűz bosszúból 18. oldal, 5. hasáb alulról a 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1898.07.02. Hahót Hahót Felső Hahóton f. hó 29-én délután 3-4 óra között Rosenberger Bernát istállója eddig ismeretlen okból kigyulladt tűz 3. oldal, 2. hasáb az utolsó bekezdés